Súťaž v písaní eseje: Moja Európa

Cieľom súťaže Moja Európa je prehĺbiť povedomie o Európskej únii a európskom občianstve, podporiť rozvoj kritického myslenia a schopnosť sformulovať vlastný názor o Európskej únii v širších súvislostiach.

V deň konania súťaže budú súťažiacim zverejnené tri témy o Európskej únii vo forme citátov. Na jednu zvolenú tému budú súťažiaci počas 90 minút písať esej. Každá súťažná esej bude hodnotená dvomi vyučujúcimi. Výsledky budú študentom oznámené mailom do 15 dní od skončenia súťaže. Víťaz súťaže získava, spolu so svojím učiteľom, zájazd do Európskeho parlamentu. Druhé a tretie miesto budú ocenené vecnou cenou.

Témy pre rok 2018:

Téma č. 1:

Európa je predovšetkým  Úniou slobody. Sloboda od útlaku a diktatúry, ktorú náš kontinent až príliš dôverne pozná – žiaľ, nikto lepšie ako stredná a východná Európa. Sloboda vyjadriť svoj názor ako občan aj ako novinár – sloboda, ktorú príliš často považujeme za samozrejmosť. Sú to hodnoty, na ktorých sme postavili našu Úniu. Sloboda nám však nespadla z neba. Musíme za ňu bojovať. V Európe aj po celom svete. (Jean Claude – Juncker)

Téma č. 2:

Konajme s cieľom vytvoriť životné podmienky tak, aby všetci v Európe mohli žiť v slušnej spoločnosti. Pretože v konečnom dôsledku nejde o koncepcie, ani o číselné údaje, ani o ekonomiku – ide o hodnoty. A ja verím, že Európa symbolizuje mier, slobodu a solidaritu. (José Manuel Durão Barroso)

Téma č. 3:

Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami a kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií. (Ján Pavol II.)

Kontakt

Katedra politológie

Filozofická fakulta

Katolícka univerzita v Ružomberku

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

sutazmojaeuropa@gmail.com